Jednou z najčastejších otázok, s ktorými sa nám ozývate, sú informácie týkajúce sa výslednej ceny domácich výťahov či rôznych zariadení pre imobilných, ktoré pre Vás už dlhé roky prinášame, pripravujeme, inštalujeme, distribuujeme, zaškoľujeme, servisujeme a pod. Poďme si preto vysvetliť, prečo sa cena našich zariadení nedá stanoviť paušálne.

Výťahy do rodinných domov

Pre potreby tohto vysvetľujúco-ilustračného článku sme si vybrali fotografie z dvoch predošlých inštalácií výťahov pre imobilných, ktoré sme našim klientom priniesli do ich rodinných domov. Na priložených fotografiách preto vidíte 2 domáce výťahy: otvorenú zvislú domácu plošinu Strategos a opláštenú zvislú zdvíhaciu plošinu Aritco 7000.

Ako vidíte na priložených záberoch, v oboch prípadoch išlo o inštaláciu zvislej zdvíhacej plošiny – zdvíhacieho zariadenia určeného na prepravu imobilných osôb pohybujúcich sa na invalidnom vozíku.

Interiér vs. exteriér. Kým domáci výťah Strategos sa inštaluje do vonkajších podmienok, čomu je plne prispôsobená aj jeho povrchová úprava (je kompletne vyrobený z pozinkovaného kovu, má vynikajúce odolné antikorózne vlastnosti, dlhú životnosť, bezproblémový chod aj pri výkyvoch teplôt a striedaní rôznych poveternostných podmienok – teplo vs. chlad, sucho vs. vlhko, priame slnko vs. dážď, krupobitie či sneh a mrazy), výťah pre imobilných Aritco 7000 svoje uplatnenie nachádza tak v exteriéroch ako aj v interiéroch. Dá sa efektne prispôsobiť do rôznych prostredí a podmienok.
Rôzne výšky zdvihu. Pomocou oboch výťahov dokáže imobilná osoba, odkázaná na invalidný vozík, samostatne prekonávať prechody medzi poschodiami. V prípade výťahu Strategos je však maximálny zdvih len 3 metre, kým v prípade výťahu Aritco 7000 dosahuje úroveň až 12 metrov. Ako vidíte aj na priložených snímkach, pomocou druhej plošiny tak vieme prepojiť viacero poschodí, čo sa napr. vo vyšších rodinných domoch či v bytových domoch neraz hodí.

Porovnanie výťahov (Strategos vs. Aritco 7000)

STRATEGOS ARITCO 7000
Interér / exteriér áno / áno áno / áno
Výška zdvihu 0 - 1m
Výška zdvihu do 0-2m
Výška zdvihu 0 - 3m
Výška zdvihu nad 3m (Max. 12m) x
Opláštenie - Presklené, Plné-sendvič
Horná stanica Horná stanica Plná kabína, Polokabína
Vhodnosť Verejné budovy, Domácnosť Verejné budovy, Domácnosť
Viac ako 2 stanice (nástupná a výstupná) x ✓ (max. 5)
Záložný zdroj proti výpadku elektrického prúdu -
TOP: do extrémneho vonkajšieho prostredia

Rôzne umiestnenia základovej dosky. Inštalácia týchto zdvíhacích plošín si nevyžaduje žiadne špecifické stavebné úpravy ani búracie práce. Nemusíte kvôli nim ani vykopávať základovú jamu. Jedinou podmienkou je výskyt spevnenej betónovej plochy nachádzajúcej sa v mieste motorickej časti zariadenia (tzn. pod pohyblivou kabínou, v ktorej sa vykonávajú presuny imobilnej osoby). V prípade záujmu Vám ju, samozrejme, vieme zabezpečiť aj my. To je, opäť, ďalší z dôvodov, prečo sa finálna cenová kalkulácia od prípadu ku prípadu odlišuje.
Špecifické požiadavky klienta. Naši klienti majú neraz veľmi odlišné požiadavky, predstavy a očakávania. Od potrebných doplnkových stavebných úprav, cez navýšenia nosnosti zariadenia, požadovanej veľkosti plošiny, vizuálneho prevedenia a vybavenie kabíny (opláštenie polykarbonátom vs. elegantným bezpečnostným sklom, rôzne svetelné inštalácie a pod.), až po farebnosť zvoleného zariadenia. S množstvom Vašich pripomienok sa vieme vyhrať a doladiť domáci výťah tak, aby Vám čo najviac funkčne vyhovoval a esteticky ladil s okolím. Zároveň sa to však, prirodzenie, odzrkadľuje aj vo finálnej cene takéhoto zariadenia.

Finančný príspevok na domáci výťah

Dobrou správou je, že v skutočne mnohých prípadoch máte nárok požiadať o a čerpať finančný príspevok od štátu určený na kúpu takéhoto zdvíhacieho zariadenia. Podmienky, resp. nárok naň je bližšie definovaný v  Zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento príspevok neraz tvorí až 95% ceny zariadenia. Jeho „strop“ je nastavený na sumu 11617, 88€, tzn. maximálne tento finančný obnos na zdvíhacie zariadenie môžete od štátu získať.

Orientačná cena domáceho výťahu sa preto vypočítava na základe:

  • uplatnenia – v interiéri či v exteriéri,
  • maximálneho vertikálneho zdvihu,
  • umiestnenia základovej dosky a potreby prípadných stavebných úprav,
  • špecifických požiadaviek & zvolených doplnkov klienta,
  • v prípade stoličkových výťahov súvisí aj s dĺžkou vodiacej koľajnice, so spôsobom kotvenia, s množstvom potrebných zákrut, so sklonom schodiska a pod.,
  • netreba však zabúdať na skutočnosť, že naši klienti majú po splnení podmienok často nárok na štátny peňažný príspevok na kúpu takéhoto zdvíhacieho zariadenia.

Ako ste postrehli už aj z priložených záberov z realizovaných inštalácií, základom našej práce je individuálny prístup. Každý z Vás potrebuje špecifické zariadenie – inštalované za rôznym účelom, na rôznu frekvenciu používania, do rôznych podmienok,… Pre našich klientov preto vždy realizujeme bezplatnú osobnú obhliadku priestorov, kam plánujú/potrebujú naše zariadenia inštalovať. Diskutujeme s nimi o ich predstavách, na čo chcú dané zariadenia využívať, vždy presne zameriame konkrétne priestory, navrhneme možné riešenia a následne vypočítame aj konkrétnu cenovú ponuku. Všetky tieto úkony pre Vás robíme zadarmo, v rámci celého Slovenska.

Viete. Naše zariadenia inštalujeme už roky. Každý z produktov dôverne poznáme, máme s nimi množstvo skúseností, referencií od našich spokojných klientov, rôznych praktických postrehov… A vieme, že každý takýto projekt je vždy veľmi dlhotrvácne dielo, ktoré Vám, resp. Vašim blízkym môže veľmi zjednodušiť a spríjemniť každodenný život. Preto treba, aby ste sa pri jeho výbere neunáhlili a prediskutovali ho s odborníkmi. Aby ste skutočne dostali to, čo potrebujete.

My sme tu pre Vás.
Už 20 rokov.
Váš tím VELCON


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“