Invalidný dôchodok z mladosti

Mnohé rodiny, ktorých členom je aj hendikepovaná alebo invalidná osoba, vedia, aké to je, keď treba obracať každé euro. Každá pomoc sa zíde. Okrem zárobkov a príspevkov od charity alebo dobrých ľudí však pomocnú ruku podáva aj štát, a to viacerými spôsobmi. Pokiaľ sa vám úraz alebo choroba prihodila ešte v mladosti, máte nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti. O čo ide?

Čo je to invalidný dôchodok z mladosti?

Invalidný dôchodok z mladosti označuje invalidný dôchodok, nárok na ktorý vzniká pred dovŕšením veku, ktorým sa končí povinná školská dochádzka, prípadne v období, kedy je táto fyzická osoba označovaná ako nezaopatrené dieťa. Nezaopatrené dieťa sa definuje ako osoba do 25. roku života, ktorá sa pripravuje na povolanie (študuje) alebo študovať nemôže kvôli chorobe alebo úrazu.

Pokiaľ sa v tomto období prihodí nejaký úraz alebo choroba, ktorá zapríčiní invaliditu, fyzická osoba má nárok na vyplácanie invalidného dôchodku. Tento nárok však vzniká až dovŕšením 18. roku života. Ak teda autonehoda pripúta niekoho na vozík vo veku 16 rokov, invalidný dôchodok z mladosti sa  bude vyplácať až od 18. narodenín.

Ako získať invalidný dôchodok z mladosti?

Postup pri získaní tohto typu dôchodku sa nelíši od získania klasického invalidného dôchodku. V prípade dlhodobého nepriaznivého stavu (minimálne 1 rok) a pri predpoklade, že tento zlý stav bude pretrvávať, môže osoba požiadať o invalidný dôchodok na pobočke Sociálnej poisťovne.

Žiadosť musí mať písomnú formu a musí byť doplnená o odborný lekársky posudok, bez ktorého by Sociálna poisťovňa nevedela určiť, či máte na invalidný dôchodok nárok. Dôležitou informáciou je aj to, koľko rokov musíte mať odpracovaných v závislosti od veku, aby ste mohli mať priznaný nárok na invalidný dôchodok. V súčasnosti je situácia takáto:

 • vek do 20 rokov – odpracované stačí mať menej ako jeden rok,
 • nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok,
 • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky,
 • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov,
 • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov,
 • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov,
 • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Podrobnejšie informácie o podmienkách nároku na invalidný dôchodok z mladosti nájdete na oficiálnych stránkach sociálnej poistovne, alebo na kontaktných miestach:

0800 123 123
dochodky@socpoist.sk
osobne na pobočkách SP
www.socpoist.sk

Na aký príspevok mám ešte nárok?

Pre imobilné osoby existuje ešte aj možnosť doplnkového štátneho príspevku a to príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Ide o ďalší veľmi efektívny spôsob na prekonávanie každodenných bariér. Zdvíhacie zariadenia pomáhajú imobilným osobám a seniorom prekonávať jaždodenné bariéry viacerými spôsobmi. Medzi najbežnejšie zariadenia pre takúto pomoc patria: Pásové a kolieskové schodolezy, stoličkové výťahy pre imobilných, stropné zdviháky, domáce výťahy, nájazdové rampy, schodiskové plošiny a zvislé plošiny.


  Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

  „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“