Domáce výťahy a zvislé plošiny pre ZŤP

Domáci výťah a Zvislá zdvíhacia plošina pre imobilných

Ukážka domáceho výťahu a zvislej zdvíhacej plošiny pre imobilných

Najväčšie výhody šikmej schodiskovej plošiny

– Na zariadenie je možné čerpať príspevok z ÚPSVaR.
– Jednoduché prekonávanie terénnu alebo stavebných výškových rozdielov.
– Ovládanie je zabezpečené ovládačmi priamo na plošine.
– Na plošine sa nachádza aj núdzové tlačidlo STOP.
– Inštalácia je možná v súkromných domoch, ale aj vo verejných budovách.
– Nie je nutné pripravovať betónovú priehlbeň.

Zvislé zdvíhacie plošiny, domáce výťahy, výťahy pre imobilných a plošiny s kolmým zdvihom sú ideálnym riešením na prekonávanie každodenných bariér a to bez nutnosti veľkých stavebných úprav.

Plošiny tohto typu sú určené na prepravu ľudí so zníženou pohyblivosťou a seniorov, prípadne ľudí odkázaných na invalidný vozík. Inštalácia plošín (výťahov) je možná v uzavretých priestorov v interiéri, alebo vonku. Svoje uplatnenie tieto zdvíhacie plošiny nájdu najmä vo verejných inštitúciách ako sú zdravotné zariadenia, kancelárie, budovy firiem a podobne. Väčšina systémov je malej veľkosti a preto si inštalácia vyžaduje len minimálne stavebné práce. Zvislé zdvíhacie plošiny s polovičnou kabínou môžu byť inštalovane až do zdvihu 3 metrov bez ohradenia. Celokabínové výťahy môžu mať zdvih až do výšky 12 metrov. Podľa želania je možnosť celoopláštených plošín dodať so sklenennou výplňou, alebo s výplňou z nepriehľadných panelov.

Máte záujem o domáci výťah, alebo zvislú schodiskovú plošinu pre imobilných?