Schodiskovú plošinu Logic sme inštalovali aj do rodinného domu, kde vytvoriť bezbariérové podmienky bolo nutnosťou.

Všestranné využitie

Schodiskový výťah je v prevedení aj so sklápateľnou sedačkou. Značí to teda jeho vysokú funkčnosť a využitie – okrem klienta, ktorý je odkázaný na invalidný vozík, vie túto plošinu využívať aj senior (člen domácnosti, návšteva a pod.), ktorý má zníženú mobilitu (prekonávanie bariér, resp. schodov je pre neho problémové).

Práve táto vlastnosť vyzdvihuje kvalitu a mnohostranné využitie schodiskovej plošiny. Rovnako tak poukazuje na skutočnosť, ako veľmi sú produkty z portfólia Velconu modifikovateľné a pripravené pomôcť pri prekonávaní tých najrôznejších výziev.

Nechajte to na nás

Na jednej z priložených fotografií si môžete všimnúť na prvý pohľad nerovný podklad, čo môže vo váš evokovať sťaženú podmienku inštalácie či jej nemožnú realizáciu.

Radi by sme vám však priblížili, že ani nerovný podklad nie je prekážkou pri inštalácii, keďže naši technici sa dokážu popasovať aj s takouto výzvou. Vďaka svojim skúsenostiam a kvalifikácii dokonale vyladia všetky sklony, ako aj iné parametre, aby plošina parkovala v spodnej stanici v ukážkovej rovine. Výsledkom poctivej a precíznej práce našich technikov bude bezpečný a bezstarostný váš výstup i nástup.

Stojky šikmej plošiny na mieru

Na prvý pohľad by sa tiež mohlo zdať, že umiestnenie a zameranie samonosných stojok v prípade tejto nerovnej plochy môže signifikovať ďalší z problémov.

Práve táto inštalácia však môže poukázať aj na túto zbytočnú obavu, keďže stojky sú 100 % variabilné. Pýtate sa, ako je to možné? Sú totiž vyrobené v teleskopickej verzii, čo znamená, že akýkoľvek atypický sklon, resp. terén sa dá prekonať práve cez úpravu výšky vysunutia spomínanej spojky.

Úplná samostatnosť pre imobilného

Schodisková plošina LOGIC je plne samoobslužné zdvíhacie zariadenie – imobilná osoba dokáže byť pri jej používaní 100 % samostatná. Riadiť, ako aj obsluhovať schodiskovú plošinu je možné pomocou tlačidiel umiestnených na schodiskovej plošine. Druhým variantom ovládania je ovládač na schodiskovej plošine, ktorý je prepojený káblom priamo s plošinou.

Medzi jednu z popredných vlastností plošiny patrí práve jej univerzálnosť – vhodná je do exteriéru aj interiéru. Ide totižto o kompenzačnú pomôcku pre zdravotne znevýhodnených, ktorá predstavuje pokrok v danej oblasti po technickej stránke, po stránke bezpečnosti a dizajnu. Spoľahnúť sa na ňu môžete i pri každodennom využívaní.