hello world!
Published: 6 novembra, 2019

Šikmá plošina pre imobilných V64 – kov prinášajúci väčšiu slobodu

Šikmá schodisková plošina pre imobilných

Právo na vzdelanie má každý (1). Tak to tvrdí Ústava Slovenskej republiky. Občas však zabúdame na to, že pre mnohých z nás nie je táto méta dosiahnuteľná. Nie pre nepostačujúci intelekt, ale pre fyzické problémy. Pričom neraz stačí tak málo – napr. začlenenie šikmých zdvíhacích plošín.

Bezbariérový prístup = základ ľudskosti

Pred časom sme dostali veľmi príjemnú úlohu. Oslovili nás pracovníci Trnavskej univerzity v Trnave. Do areálu školy chceli nainštalovať optimálnu šikmú plošinu pre imobilných, ktorá by zjednodušila prechody v rámci jej priestranstiev. Bezbariérový prístup, žiaľ, u nás ešte stále nie je samozrejmosťou. Preto sa veľmi tešíme, že už aj akademické pôdy postupne čoraz intenzívnejšie myslia aj na študentov so zdravotným znevýhodnením a snažia sa im vychádzať v ústrety.

Ako vidíte aj na samotných fotografiách, zmodernizované priestory areálu Trnavskej univerzity potrebovali zmodernizovať aj svoj pohľad na odstránenie bariér. Začali sme s nimi na jednej zo vstupných chodieb, kde dovtedy dominovali pre imobilného človeka ťažko zdolateľné, resp. neraz úplne nezdolateľné schody.

Šikmá schodisková plošina – Výťah na schody V64

Rozhodli sme sa inštalovať šikmú plošinu V64. Študenti odkázaní na invalidný vozík vďaka nej už majú rovnaký prístup ku vzdelaniu ak ich ostatní študentskí kolegovia. Okrem odstránenia bariér má tento výťah na schody aj viacero ďalších svetlých stránok, ktoré stoja za zmienku. Dá sa používať tak v interiéroch ako aj v exteriéroch, jeho inštalácia nevyžaduje žiadne stavebné úpravy, ani zásahy do schodísk, ktoré by na dlhšiu dobu obmedzili používanie okolitých priestranstiev a hlavne, toto zariadenie je plne samoobslužné, takže imobilná osoba nepotrebuje pomoc – je plne samostatná.

Tak ako sme už spomenuli, právo na vzdelanie je jedným zo základných ľudských práv. Týmto krokom sa ho Trnavská univerzita rozhodla 100% podporiť. Veríme, že bezbariérové intencie neochabnú a postupne budú šikmé schodiskové plošiny bežnou súčasťou väčšiny verejne dostupných priestranstiev.


  Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

  „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“


  [1] Právo na vzdelanie. In: Ústava SR, Druhá hlava, čl. 42. Dostupné na: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#hlava2. Citované dňa 16.10.2019.

  Nonstop bezplatná infolinka

  0800 199 060
  Support develop by Greativity.sk