Jednou z najčastejších otázok, s ktorými sa nám ozývate, sú informácie týkajúce sa výslednej ceny domácich výťahov či rôznych zariadení pre imobilných, ktoré pre Vás už dlhé roky prinášame, pripravujeme, inštalujeme, distribuujeme, zaškoľujeme, servisujeme a pod. Poďme si preto vysvetliť, prečo sa cena …

Read More