Category : Stoličkové výťahy

Stoličkové výťahy sa na našom trhu vyskytujú pod mnohými názvami ako sú napríklad: schodiskový výťah, výťah na schody a podobne. Vo všetkých prípadoch ide o rovnako užitočné zariadenia na presun imobilných ľudí a seniorov na miestach, kde prekážku tvoria najmä schody a schodiská. Svoje uplatnenie nájdu stoličkové výťahy ako v rodinných domoch, tak aj vo verejných budovách.