Category : Zvislé zdvíhacie plošiny

Výťahy, alebo zvislé zdvíhacie plošiny sú určené primárne na prepravu seniorov a ľudí so sníženou schopnosťou pohybu. Tohto pomocníka ocenia aj ľudia, ktorí sú odkázaní na invalidný vozík.